MARKAB utför kontrollansvariguppdrag för både privatpersoner och företag huvudsakligen i Skåne.

Vi utför stora som små KA-uppdrag. MARAKB har enligt SITAC certifierade kontrollansvariga för nya PBL och mångårig erfarenhet av KA-uppdrag i kommunerna Eslöv, Trelleborg, Lund, Malmö och Vellinge m fl. Vi erbjuder kontrollansvariga med behörighetskoder N och K. Behörighet N avser projekt av normal art. Behörighet K avser projekt av komplicerad art. Kostnader för KA- uppdragen lämnas enligt offertförfrågan. Efter att överenskommelse nåtts upprättas avtal som specificerar uppdragets omfattning.

När behövs en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs vid bygglov, rivningslov och marklov, samt vid anmälningspliktiga åtgärder, enligt PBL kap. 9 § 21.

Kontrollansvariges arbetsuppgifter enligt PBL kap. 10 § 11.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan enligt PBL kap. 10 § 6, samt se till att kontrollplanen och gällande myndighetsbestämmelser och villkor följs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Den kontrollansvarige ska avge ett utlåtande till byggherren och Byggnadsnämnden som underlag till slutbesked.

Vi verkar för ett kvalitetssäkrat uppförande av byggnadsverk.

För vidare information kontakta våra kontrollansvariga:    Christer Hedén 0708-15 02 77

MARKtjänst i malmö AB | info@markab.se | Ö.Asmundtorp 23:37 241 92 Eslöv | +46 (0)708 150277